Taide kuuluu kaikille!

Juha ja Ilona
Taiteen ja hyvinvointityön rajapinnat lähenevät toisiaan. Valtakunnallisesti ollaan etenemässä kohti erilaisia osaamis-, innovaatio- ja välitysverkostoja, joissa taiteilijat, tuottajat sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset toimivat yhdessä.

Taikusydän on taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksien kehittämisen ja viestinnän valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Taikusydän kokoaa yhteen hyvät toimintamallit, tutkimus- ja hanketiedon, kytkee alan ammattilaiset toisiinsa ja koordinoi taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten laajaa kenttää.
https://taikusydan.turkuamk.fi

Kymenlaakson terveyttä kulttuurista -verkoston perusti keväällä 2017 joukko ihmisiä, joiden sydäntä lähellä on hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin. Verkostossa on mukana Kymenlaaksossa toimivia taide- ja sote-alan ammattilaisia, yrityksiä, yhdistyksiä ja organisaatioita. Verkosto kehittää alojen ja toimijoiden välistä yhteistyötä sekä jakaa tietoa, kokemuksia ja osaamista. Tule mukaan!

Kymenlaakso on mukana kuuden maakunnan yhteisessä Kulttuurisote-hankkeessa, jossa selvitetään miten taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut voidaan kirjata maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoa ohjaaviin asiakirjoihin. Keskeistä on edistää taiteen kentän ja sote-toimijoiden rajapintojen lähentymistä toisiinsa.

Taiteen edistämiskeskus (Taike) myönsi avustuksen kuuden maakunnan Kulttuurisote-hankkeeseen. Hankkeessa ovat mukana päähallinnoija Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea, Etelä-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pirkanmaan liitto ja Turun kaupungin hyvinvointitoimiala.

Kymenlaakson hyvinvointia kulttuurista -verkostoFacebookista löydät ryhmän Kymenlaakson hyvinvointia kulttuurista -verkosto

Lisätietoa (pdf), aukeaa uuteen ikkunaan sekä verkoston toimijoita (pdf, aukeaa uuteen ikkunaan esittelyssä.

Kymenlaakson hyvinvointia kulttuurista -verkostoa koordinoi
Toimintavoima Oy, Piia Kleimola, puh. 040 5488016, piia.kleimola@toimintavoima.fi
Toimintavoima